Døden i kunsten. Andres Serranos fotoserie The Morgue.

I 2018 skrev jeg en masteroppgave der jeg tok for meg Andres Serrano sin fotoserie The Morgue. Bildene hans er kontroversielle. De viser lik, men kan også oppleves estetisk tiltalende. For de fleste vil jeg anbefale å starte med innledningen på side 5, der Serranos verk blir introdusert. Etter dette kommer en akademisk del, som…